+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Select Page

Zaključno sa 31.12. 2014. godine Elektrokrajina a.d. Banja Luka broji ukupno 1.743 zaposlenih radnika. Od ukupnog broja zaposlenih visokoobrazovanih kadrova je 216 ili 12,39%.

Kvalifikaciona struktura:

KV str

Starosna struktura:

Starosna struktura zaposlenih pokazuje na najveće učešće starosne strukture od 41 do 65 godina, što dokazuje opravdanost opredeljenja aktuelnog menadžmenta na podmlađivanju i stručnom usavršavanju kadrova.

U tom pravcu intenzivirane su aktivnosti na stipendiranju određenog broja studenata najčešće elektrotehničkih, a takođe i drugih fakulteta.

Takođe aktivnosti menadžmenta su intenzivirane i na edukaciji kadrova, kako iz sistema tako i stipendista i volontera, jer smatramo da stručna obučenost kadrova predstavlja istinsko bogatstvo.

Starosna str

 

Polna struktura:

U polnoj strukturi zaposlenih veće učešće ima muški radni potencijal od 1.743 zaposlenih njih 1.313 ili 75,33 odsto su muškarci.

MŽ