+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Izaberite stranicu

Banja Luka, 31.12.2016. godine

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je na 32. redovnoj sjednici, održanoj 25. novembra 2016. godine u Trebinju, donijela Odluku o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji.

Naknada je utvrđena u visini od 0,0044 KM/kWh i ne sadrži porez na dodatu vrijednost (PDV), a primjenjivaće se od 1. januara 2017. godine. 
Prethodna visina naknade za obnovljive izvore, koja je važila od 1. februara do 31. decembra 2016. godine, iznosila je 0,0025 KM/kWh.

Naknada za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji se zaračunava svakom krajnjem kupcu u Republici Srpskoj u iznosu koji je jednak proizvodu jedinične naknade i preuzete aktivne električne energije i iskazuje se kao posebna stavka na računu krajnjeg kupca.

pdf2 Odluka o OIEE