+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Izaberite stranicu

о престанку важења дозволе за снабдијевање „Електрокрајини“ а.д. према Одлуци Владе Републике Српске и Рјешењу Регулаторне комисије за енергетику РС


Обавјештавамо вас да од 1. 4. 2021. године престаје да важи дозвола за снабдијевање ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука према Одлуци Владе Републике Српске и Рјешењу Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске о измјенама дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији БиХ. Од наведеног датума, снабдијевање електричном енергијом за све купце обављаће „Електропривреда Републике Српске“ – Матично предузеће а.д. Требиње – Дирекција за јавно снабдијевање.

Из тог разлога, овим путем вас позивамо да у најкраћем могућем року измирите рачуне за утрошену електричну енергију за март 2021. године, као и сва заостала дуговања за електричну енергију и затезну камату до мартовског рачуна.
Уплате до коначног измирења дуга молимо да извршите на исте бројеве жиро-рачуна ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука које сте користили до сада, како бисмо избјегли покретање поступка пред надлежним судом за наплату потраживања.

Плаћање рачуна електричне енергије, од априла 2021. године, вршиће се на жиро рачуне Дирекције за јавно снабдијевање, који ће бити наведени на рачунима за утрошену електричну енергију.

Уз срдачан поздрав, захваљујемо вам на досадашњој дугогодишњој сарадњи.