+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Izaberite stranicu

ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука обавјештава јавност да се, заједно са осталим електродистрибутивним предузећима у Републици Српској, налази у процесу реорганизације у складу са одредбама новог Закона о електричној енергији РС који ступа на снагу 01.01.2021. године.

„Електрокрајина“ и остала електродистрибутивна предузећа ће у том процесу престати са пословима снабдијевања (продаје) електричне енергије свим купцима укључујући и домаћинства чије снабдијевање ће преузети нови јавни снабдјевач.

Електродистрибутивна предузећа су у реорганизацији дужна да „очисте“ потраживања од купаца за испоручену електричну енергију, како би могла несметано наставити рад у новој организационој форми оператора дистрибутивног система.

Из тог разлога „Електрокрајина“ је свим купцима који имају неизмирене рачуне за електричну енергију доставила обавјештења о потреби измирења дуга како би избјегли потенцијално искључење са мреже.

Наглашавамо да нити један уредни и редовни платиша не може и неће бити искључен са мреже, већ ће принудне мјере искључења, као и до сада, бити усмјерене према потрошачима са већим износима дуга и дужим периодом неплаћања.

Чињеница да 95 одсто купаца редовно измирује рачуне за електричну енергију додатно нас обавезује да предузимамо све мјере наплате од оних који избјегавају своје обавезе.

Свим купцима који су из објективних разлога имали краће кашњење у плаћању са ниским износ дуга упућујемо извињење због евентуалних непријатности изазваних добијеним обавјештењем.

Напомињемо да је „Електрокрајина“ у протеклом периоду небројено пута исказала осјетљивост према социјално угроженим купцима и излазила им у сусрет у оквиру својих законских ограничења.

Штавише, „Електрокрајина“ је јавно предложила законску заштиту социјално угрожених купаца, што је прихваћено од надлежних институција РС и уграђено као посебно поглавље у нови Закон о електричној енергији.

Очекујемо да ће се са примјеном новог Закона и усвајањем пратећих подзаконских аката системски почети рјешавати и ова питања која годинама оптерећују како електродистрибутивна предузећа тако и потрошаче који се налазе у стању социјалне потребе.