+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Izaberite stranicu

„Електрокрајина“ је у првих девет мјесеци ове године остварила значајне пословне помаке у односу на исти период 2018. године.
Унапређење пословних резултата се првенствено огледа у повећању наплате потраживања и спречавању њихове застаре, затим, смањењу дистрибутивних губитака, као и укупних обавеза и непродуктивних трошкова.

У периоду 01.01.2019 – 30.09.2019. године је од купаца електричне енергије наплаћено 220,3 милиона КМ, што је повећање за 16,4 милиона КМ у односу на исти период прошле године.

Укупно бруто стање потраживања од купаца на дан 30.09.2019. године се смањило у односу на стање са почетка године за 22,9 милиона КМ.

Имајући у виду да је тренд смањивања бруто стања потраживања од купаца електричне енергије у претходне двије године био око 2,5 милиона КМ, јасно је да су акције које је Управа „Електрокрајине“ подузела по питању наплате у 2019. години, за кратко вријеме дале изузетне ефекте.

Дистрибутивни губици су у деветомјесечном периоду износили 12,47% и мањи су за 0,7 процентних поена у поређењу са истим лањским периодом (износили 13,17%), што је предузећу донијело финансијску уштеду од 1,3 милиона КМ.

Трошкови материјала су у обрачунском периоду мањи за 20%, горива и енергије за 3%, дневница за 27%, непроизводних услуга за 12% и репрезентације за 8%. Укупно смањење ових трошкова у односу на исти период прошле године износи 528.000 КМ.

„Електрокрајина“ је, такође, у првих девет мјесеци ове године смањила укупне обавезе за 10,7 милиона КМ.