+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Izaberite stranicu

„Електрокрајина“ реорганизацијом постаје вертикално интегрисан и ефикасан систем са много мањим бројем руководећих позиција и уз смањење административних трошкова за више од 20 одсто, изјавио је Драган Чавић, в.д. директора овог предузећа, у интервјуу за дневни лист „ЕуроБлиц“.

 

Шта је у “Електрокрајини” обиљежило протеклу 2020. годину?

У протеклој години у „Електрокрајини“ је пуним интензитетом отпочела и трајала консолидација предузећа без обзира што је година истовремено била снажно обиљежена глобалном епидемијом вируса корона са свим посљедицама, које није могло избјећи ни ово предузеће. Паралелно су вршене три кључне активности – реорганизација, реструктуирање и рационализација пословања. Читава гомила наслијеђених проблема које је „Електрокрајина“ годинама носила нису више трпили ни одгађање ни занемаривање. Огромна ненаплаћена потраживања, превелик број радника с неадекватном стручном структуром, велики дугови према „Електропривреди РС“ за испоручену електричну енергију, значајна неликвидност, велики губици електричне енергије на мрежи, трома и крајње дисперзована организација, велики дио дистрибутивне мреже у лошем стању, ревизорски извјештаји уз мишљење с резервом, само су дио проблема. Када сам дошао у „Електрокрајину“ прво сам са стручним тимом, ангажованим изван овог предузећа, направио објективан пресјек стања са цјеловитом анализом. Већ од половине 2019. кренули смо с активностима и консолидацијом, а 2020. је била година њеног пуног интензитета.


Шта је конкретно урађено на стабилизацији стања у предузећу?

Од мог доласка, смањили смо број запослених за 475 радника, односно за 25 одсто, наплату потраживања за годину и по дана повећали за више од 30 милиона КМ, смањили дистрибутивне губитке на мрежи за осам одсто, те за преко 20 милиона КМ смањили дуговања према „Електропривреди РС“, без и једног фенинга новоствореног дуга. Извршили смо, такође, све нормативне припреме за нову рационалнију и ефикаснију организацију, повећали плате за 15 одсто монтерима и инжињерима, а не администрацији. Много тога смо урадили али још нисмо ни на пола пута до потпуне консолидације, од које не одустајемо.


Какви су финансијски резултати у контексту ситуације да су електродистрибутивна предузећа остала без великих купаца, и то у години пандемије корона вируса?

Да, то јесте било велико финансијско оптерећење, јер упркос свим добро урађеним стварима, „Електрокрајина“ је у 2020. години имала 20 одсто мање прихода него претходне године. Наиме, купци на средњем напону и сви велики потрошачи су, у складу с процесом реорганизације електродистрибутивних предузећа, још од 1. јануара 2020. престали да купују струју од нас и потписали уговоре с Дирекцијом за тржишно снабдијевање „Електропривреде“. Истовремено, због пандемије укупна потрошња електричне енергије смањена је за око пет одсто. За 422 радника који су напустили „Електрокрајину“ кроз програм стимулативних отпремнина издвојено је у бруто износу 17,5 милиона КМ, што је значајан једнократни расход. Директна посљедица наведеног биће губитак у билансу успјеха за 2020. годину. С друге стране, смањење броја запослених ће смањити директне годишње издатке за бруто плате за око 10 милиона КМ, а индиректно још око два милиона КМ, чиме ће сви трошкови отпремнина бити покривени за мање од двије године. Значајно смо смањили и све остале расходе чиме стварамо добар основ за будуће здраво пословање „Електрокрајине“.


Поменули сте процес реорганизације електродистрибутивних предузећа у РС. Какве ће то кључне промјене донијети за „Електрокрајину“, а какве за потрошаче?

Реорганизацијом „Електрокрајина“ постаје вертикално интегрисан и ефикасан систем уз много мањи број руководећих позиција и уз смањење административних трошкова за више од 20 одсто. Добијамо бољу структуру радне снаге и ефикаснији рад на терену, јер ћемо умјесто локалних радних јединица, које су функционисале као фирме у фирми, имати искључиво теренске јединице. Доћи ће до повећања плата техничком сектору и кључном радном особљу које носи посао. Исти посао који је до мог доласка обављало готово 1.900 радника на крају 2021. године обављаће око 1.400 радника, и то ефикасније и уз боље плате. За купце ће кључна промјена настати највјероватније 1. априла, када престајемо с пословима продаје струје и испостављања рачуна домаћинствима, што ће преузети Дирекција за јавно снабдијевање „Електропривреде РС“, док ћемо ми бити бити фокусирани првенствено на изградњу и одржавање електро мреже.


Шта је урађено на пољу изградње и санације дистрибутивне мреже?

„Електрокрајина“ је у протеклих годину дана у изградњу и санацију укупно 400 километара дистрибутивне мреже и 140 трафо-станица уложила више од 20 милиона КМ. У пуном замаху је пројекат из кредитних средстава Европске банке за обнову и развој у укупном износу од скоро 30 милиона КМ. У том пројекту је у досадашњој трећини реализације постављено 5.100 нових бетонских стубова и изграђено 300 километара водова на цијелом дистрибутивном подручју. Ове године ћемо почети и са уградњом 25.000 најмодернијих дигиталних бројила с функцијом даљинског очитања потрошње и укључења, односно искључења, с чиме ћемо, уз постојећих 30.000 дигиталних бројила, обухватити сваког петог потрошача. Наш дугорочни план је потпуна дигитализација процеса, ослобођена грешака и евентуалне субјективности људског фактора.


Залагали сте се са законску заштиту социјално угрожених потрошача струје. Докле се с тим стигло?

Као народни посланик сам тражио да се у нови Закон о електричној енергији уврсти поглавље о енергетски заштићеном купцу, што је био и званичан приједлог „Електрокрајине“, који је кроз јавну расправу упућен према надлежним институцијама. Са задовољством могу рећи да смо добили подршку за тај приједлог и сада имамо законски регулисану заштиту социјално угрожених купаца, чији ће статус и бесплатне потребе за електричном енергијом бити детаљно разрађени у правилнику који припрема „Електропривреда РС“.