+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Izaberite stranicu

„Електрокрајина“ је добила позитивно мишљење независне спољне ревизије на финансијске извјештаје предузећа за 2022. годину.

Ревизори су у извјештају навели да финансијски извјештаји „Електрокрајине“ дају истинит и објективан приказ финансијског стања Предузећа на дан 31. децембра 2022. године, као и резултате његовог пословања и токове готовине за прошлу годину, у складу са важећим рачуноводственим прописима.

Директор Драган Чавић указује да је ово други позитиван ревизорски извјештај у посљедње три године његовог мандата, док је Предузеће ранијих година увијек добијало ревизорско мишљење са резервом због одређених рачуноводствених пропуста.

Чавић подсјећа да је прошла пословна година окончана са нето добити у износу од 605.228 КМ упркос многим отежавајућим околностима на које предузеће није могло утицати, попут значајног повећања цијена материјала за изградњу и одржавање електродистрибутивне мреже.

Како наглашава, „Електрокрајина“ је лани у изградњу и реконструкцију дистрибутивне мреже и друге развојне пројекте уложило 31 милион КМ, док су дистрибутивни губици смањени за 6,8 одсто.