+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Izaberite stranicu

Кључна промјена коју доноси актуелна реорганизација електродистрибутивних предузећа у Републици Српској је раздвајање дјелатности дистрибуције и снабдијевања у посебне привредне субјекте који ће функционисати на струковним принципима уз далеко ефикасније пословање у односу на досадашњу праксу.
Истакли су то челници „Електропривреде РС“ (ЕРС), „Електрокрајине“ Бањалука и стручњак ангажоване консултантске компаније у обраћању члановима Управе, руководиоцима радних једница, пословница, сектора и служби „Електрокрајине“.
Лука Петровић, в.д. генералног директора ЕРС-а, и Драган Чавић, в.д. директора „Електрокрајине“, су присутне упознали да реформски процес доноси отварање тржишта електричне енергије као обавезе која проистиче из домаћег и европског законодавства.
Указали су да је то и неопходност у циљу креирања економичнијег и продуктивнијег електроенергетског система РС у оквиру чега мора доћи до смањења броја запослених у дистрибутивној дјелатности за 15 одсто, прије свега административних радника.
Вишак запослених, како је наглашено, биће социјално збринут кроз четири таласа стимулативних отпремина које ће бити веће од предвиђених Колективним уговором и понуђене већ од 15.11.2019. године.
Мислав Сладе-Шиловић, вођа консултантског тима из компаније „PricewaterhouseCoopers“, је менаџмент „Електрокрајине“ упознао са детаљима одабраног модела организовања и функционисања будућих пет оператора дистрибутивног система, као и новог предузећа за јавно снабдјевање на нивоу РС које ће почети са радом 01.01.2021. године.