+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Select Page

Na području opštine Novi Grad počelo je postavljenje kablova na nove betonske stubove koji su podignuti proteklih mjeseci u okviru velikog projekta modernizacije distributivne mreže „Elektrokrajine“.

Postavljenje kablova krenulo je od gradskog naselja Urije, nakon čega će se širiti na druga područja opštine u kojima je, u sklopu projekta, do sada postavljeno 530 betonskih stubova na niskonaponskoj mreži dužine od 20 kilometara.

Igor Cvetojević, tehnički rukovodilac „Elektrodistribucije“ Novi Grad, kazao je da su projektnim radovima, pored Urija, trenutno obuhvaćeni i gradsko trafo-područje Unska obala, zatim, kompletni rejoni Blagaja i Buljuka, kao i dijelovi sela Jablanica i Mala Krupska Rujiška.

„Aktuelnom rekonstrukcijom mreže će 1.200 kupaca dobiti daleko stabilnije i pouzdanije napajanje električnom energijom“, kazao je Cvetojević napominjući da će se projekat postepeno širiti i na druga opštinska naselja.

Na području Novog Grada planirana je rekonstrukcija ukupno šest srednjenaponskih dalekovoda i 23 niskonaponske mreže.

Nakon rekonstrukcije mreže pristupiće se drugoj fazi projekta koja predviđa izmještanje mjernih mjesta iz objekata potrošnje i ugradnju digitalnih brojila sa daljinskim očitavanjem električne energije.

Trogodišnji projekat koji „Elektrokrajina“ finansira kreditnim sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) realizovaće se na području svih radnih jedinica preduzeća.